Argitalpenak
ARGITALPENAK
Aldizkaria
Datu basea
Idazleei bi hitz
Beste argitalpenak
Argitalpenak   Fr     En    Cast

Euskal museoaren Aldizkaria
1924az geroztik argitaratzen da.
Aldizkaria ez zen agertu 1944 eta 1964 artean. Gure elkarteak bere kontu hartu zuen urte hartan "bulletin du musée basque" berriz argitaratzea.
Ikertzalen bibliografiek erakusten dute zoin handi den gure aldizkariak ekarten duen laguntza. Arduradunen kontseiluak hautatzen ditu artikuluak eta aldizkaria moldatzen. Haren xedea da kalitatezko artikuluen hautatzea irakurzaleak aspertarazi gabe ; mail onaren atxikitzea ez da beti errex.
Indarka bat egiten dugu ere ikertzale gazten artikuluak hartzeko, haien laguntzeko lehen urratsaren egiten.
Azken urtetan, Euskal kulturak urrats handiak egin ditu. Nahi dugu Euskal Museoko Aldizkariak bere lekua begira dezan mundu berri huntan eta egon dadin beti izan dena : tresna bat ona euskal kulturaren zerbitzuan.
Sei hilabetetarik agertzen da aldizkaria. Elkartekidendako dohainik da baina saltzen dugu ere liburutegietan.

Datu basea

Artikulu zerrenda eta laburpe

Idazleei bi hitz

Beste argitalpenak
Ez gira izan nahi argitaletxe bat bainan argitarazi ditugu liburu zonbait iduri betzaikun merezi zutela :
- "Pierre Topet Etchahoun" Jean Haritschelharen liburuak. Bigarrena baizik ez zaiku batzen.
- "Les Seigneurs de Saint Pée" P. Dop'en liburua

Orialde gainea

Beste xehetarzunak : helbide huntan
Webgune hunen planoa